Sport LAVITЛеден спрей

Като първа мярка при спортно претоварване

 • Охлаждащ ефект
 • Може да се използва при спортни наранявания
 • За външна употреба
 • € 6,49 (€ 4,33 / 100 мл)

вкл. 20% ДДС. плюс доставка

Изпращане след 3-5 дни

Добави към списъка с желани продукти

Арт.-№: EM-399045, Съдържание: 150 мл

150 мл: € 6,49 (€ 4,33 / 100 мл)
300 мл: € 11,49 (€ 3,83 / 100 мл)

Предимства на VitalAbo Онлайн магазин БългарияПредимства на VitalAbo Онлайн магазин България

 • Безплатна доставка в България над € 50,00
 • Доставка чрез UPS Standard, DHL Express или UPS Express
 • Безплатно връщане
 • Сигурно плащане чрез Кредитна карта (VISA, Mastercard, American Express, Diners Club), Paypal или Предварително заплащане

Сигурно плащане чрез Кредитна карта (VISA, Mastercard, American Express, Diners Club), Paypal или Предварително заплащане

 • Охлаждащ ефект
 • Може да се използва при спортни наранявания
 • За външна употреба

Описание

Леденият спрей се нанася директно върху кожата. Идеален при спортни наранявания като първа мярка.

Начин на употреба:
Впръскайте в областта, която ще третирате, на около 15 см. Използвайте само върху здрава кожа. Само за външна употреба.

Производител: Sport LAVIT
Форма на прием: Течност

Съставки (INCI)

 • Бутан
 • Пропан
 • Propan-2-OL
 • Ментово масло
 • RP-Mentha-1
 • 8-DIEN

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Опасност

Препоръки за безопасност:

 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P211 - Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
 • P251 - Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
 • P260 - Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P271 - Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
 • P410+P412 - Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/ 122°F.
 • shop.shopwawiproductcertificate.securitydatasheet.p.P501

Предупреждения за опасност:

 • H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H222 - Изключително запалим аерозол.
 • H229 - Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване
 • H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж.
 • EUH 018 - При употреба може да се образува запалима/експлозивна паровъздушнa смес.
 • EUH208 - Може да предизвика алергична реакция.

Продуктови ревюта