Защита на данните

Защита на данните

Тази декларация за защита на личните данни дефинира естеството, обхвата и целта на обработката на лични данни (наричани по-нататък "данни") в нашата група и свързаните с нея уебсайтове, функции и съдържание, както и външното онлайн присъствие, като нашия профил за социални медии (наричано по-нататък "онлайн оферта"). По отношение на използваните термини, като например "обработка" или "отговорност", ние се позоваваме на дефинициите в член 4 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

Събиране, обработка и използване на лични данни

Можете да посетите нашия сайт без да предоставяте информация за себе си. Ние съхраняваме само данните за достъп без лични данни, като например:

  • името на Вашия интернет доставчик
  • страницата, от която ни посещавате
  • името на искания файл

Тези данни се използват единствено за подобряване на нашите оферти и не позволяват да се правят изводи за Вашата личност.

Ние събираме, съхраняваме и обработваме Вашите данни за обработка на поръчката на Вашата покупка, както и за евентуално гаранционно обслужване в последствие, както и за рекламни цели. Те включват, например, Вашето име, имейл адрес, адрес, телефонен номер и всички данни, които сте посочили в нашата система при своите клиентски данни или за обработка на поръчката Ви.
Личните данни се събират, ако ни ги предоставите доброволно в контекста на поръчката Ви, при откриването на клиентски акаунт или при регистриране за нашия бюлетин. Когато се регистрирате за нашия бюлетин, имейл адресът Ви ще се използва за собствени рекламни цели, докато не се отпишете от бюлетина. Можете да се отпишете по всяко време.

Тази информация ще бъде споделена с трети лица само, ако това е допустимо по закон и служи за целите на уреждане на договора за покупка, за фактуриране, за маркетингови цели, или ако преди това сте дали съгласието си. В контекста на обработка на поръчките Ви необходимите данни се предоставят на доставчиците на услуги, които използваме (напр. превозвачи, логистика, банки) за обработка на поръчките. Предоставените данни могат да бъдат използвани от нашите доставчици на услуги само за изпълнение на техните задачи.

Права на засегнатите лица

Имате право да поискате потвърждение дали данни, свързани с Вас се обработват и на информация за тези данни, както и за допълнителна информация и копие на данните в съответствие с член 15. от ОРЗД.

В съответсвие с член 16. от ОРЗД имате правото да изисквате допълването на данните, отнасящи се до Вас, или поправянето на неверни данни, отнасящи се до Вас.

Съгласно член 17. от ОРЗД имате право да изисквате незабавно заличаване на съответните данни или алтернативно да изисквате ограничаване на обработката на данните си в съответствие с член 18. от GDPR.

Имате право да изискате да получите данните, отнасящи се до Вас, които сте ни предоставили, в съответствие с член 20. от ОРЗД и да поискате предаването им на други отговорни лица.

Според член 77. от ОРЗД имате освен това правото да подадете жалба в компетентния надзорен орган.

Използване на данни за рекламни цели

Ние използваме Вашите данни за постоянно персонализиране и подобряване на офертите ни. Само вече съществуващата информация се използва, например за интернет връзката Ви, ползваният от Вас краен уред, операционна система, дата и час на посещението на началната страница или страници, които сте посетили, както и информация, която сме получили от Вас. Можете да възразите на използването на личните Ви данни за рекламни цели по всяко време. Едно съобщение по електронната поща, с писмо или по факс е достатъчно за целта. Нашите данни за контакт ще намерите тук.

Бюлетин

Със следния текст Ви информираме за съдържанието на нашия бюлетин, както и за процедурите по регистрация, изпращане и статистическа оценка, както и за Вашето право на отказ. Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате с получаването му и описаните процедури.

Съдържание на информационния бюлетин: Ние изпращаме бюлетини, имейли и други електронни известия с рекламна информация (наричани по-долу "бюлетин") само със съгласието на получателя или със юридическо разрешение. Доколкото съдържанието на бюлетина е конкретно описано, то са решаващо за съгласието на потребителите. Нашият бюлетин съдържа информация за нашите продукти и съпътстваща информация (напр. инструкции за безопасност), оферти, промоции и информация за нашата компания.

Double-Opt-In и протоколиране: Регистрацията за нашия бюлетин се извършва по така наречената процедура за двойно включване - Double-Opt-In. Това означава, че след като влезете в профила си, ще получите имейл с молба за потвърждение на Вашата регистрация. Това потвърждение е необходимо, за да не може никой да се регистрира с чужд имейл адрес. Регистрациите за бюлетин ще се портоколират, за да се докаже процесът на регистрация съгласно законовите изисквания. Това включва съхранението на данните за вход и времето на потвърждение, както и IP адреса. Също така ще бъдат протоколирани промените в данните Ви, съхранявани от доставчиците.

Данни за абониране: За да се абонирате за бюлетина, е достатъчно да предоставите своя имейл адрес. По желание Ви предлагаме да дадете и име за лично обръщение в бюлетина.

Изпращането на бюлетина и свързаното с него измерване на резултатите се основават на съгласието на получателите съгласно чл. 6, ал. 1. а, член 7 от ОРЗД във връзка с § 107, ал. 2 от Закона за телекомуникациите или, ако не се изисква съгласие, въз основа на законните ни интереси в областта на директния маркетинг съгласно чл. 6, ал. 1 от ОРЗД във връзка с § 107, алинея 2 и 3 от Закона за телекомуникациите.

Записването на регистрационния процес се основава на нашите законни интереси в съответствие с чл. 6, ал. 1 от ОРЗД. Нашият интерес се състои в използването на удобна за потребителя и сигурна система от бюлетини, която служи както за нашите бизнес интереси, така и за очакванията на потребителите, а също така ни позволява да докажем съгласието.

Прекратяване/Отказ

Можете да прекратите получаването на нашия бюлетин по всяко време, т.е. да отмените Вашето съгласие. В края на всеки бюлетин можете да намерите линк за анулиране на бюлетина. Можем да запазим изпратените имейл адреси до три години въз основа на законните ни интереси, преди да ги изтрием, за да можем да докажем преди даденото съгласие. Обработката на тези данни е ограничена до целта на евентуална защита срещу искове. Индивидуално искане за изтриване е възможно по всяко време, при условие че едновременно с това се потвърди предишното наличие на съгласие.

Доставчици на услуги

Бюлетинът се разпространява чрез доставчик на услуги фирма Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, САЩ. Доставчикът на услуги поддържа център за данни в Германия, който се използва за изпращане на поща. Декларацията за поверителност на доставчика на услуги може да се види тук: https://aws.amazon.com/bg/privacy/. Доставчикът на услуги се ползва по нашите законни интереси съгласно чл. 6, ал. 1 от ОРЗД и договор за обработка на поръчки съгласно чл. 28, параграф 3, стр. 1 от ОРЗД.

Ползването е ограничено до продукта на Amazon AWS Simple Email Service". Следователно, само самото изпращане на бюлетина е част от обработката на данни, от страна на Amazon AWS не се извършва съхраняване на лични данни, отнасящи се до лицето.

Taboola

Нашият сайт използва услугите на Taboola Inc.(28 West 23rd St. 5th fl., New York, NY 10010, www.taboola.com ). Taboola използва бисквитки, за да се определи кои продуктови оферти използвате и кои от нашите страници посещавате. Бисквитката ни позволява да се създаде псевдоним на потребителски профил и да генерираме индивидуални препоръки и оферти за Вас според личните Ви интереси, чрез събиране на данните за устройството и данните в регистъра. Тези потребителски профили не позволяват направата на никакъв извод на Вашата личност.

За повече информация относно Taboola, както и възможността да деактивирате бисквитките Taboola ще намерите на https://www.taboola.com/privacy-policy (информация Opt-Out ще намерите на Site Visitor Choices“).

Използване на "Cookies" и Правото на възражение при директна реклама

"Бисквитките" или "Cookies" са малки файлове, които се съхраняват на компютрите на потребителите. В "бисквитките" може да се съхранява различна информация. "Бисквитката" се използва главно за съхраняване на информация за потребител (или за устройството, на което се съхранява "бисквитката") по време на или след посещението му на онлайн оферта. Като временни бисквитки, "Session-Cookies" или "transiente Cookies" се определят "бисквитки", които се изтриват, след като потребителя напусне онлайн офертата и затвори браузъра си. В такава "бисквитка" може например да бъде съхранено съдържанието на пазарска количка в онлайн магазин или статус на лог-ин. Терминът "постоянен" или "persistent" се отнася до "бисквитки", които остават съхранявани и след като браузърът е затворен. Например, статусът на лог-ин може да бъде съхранен, ако потребителят го посети след няколко дни. По подобен начин в такава "бисквитка" могат да се съхраняват интересите на потребителите, които се използват за измерване на обхвата или за маркетингови цели. Като Third-Party-Cookie - "Бисквитка от трета страна" се определят "бисквитки", които се предлагат от доставчици, различни от лицето, което управлява онлайн офертата (в противен случай, ако това са само неговите "бисквитки", това се нарича First-Party Cookies - "Бисквитки от първа страна").

Можем да използваме временни и постоянни "бисквитки" и изясняваме това в рамките на нашата политика за поверителност.

Ако потребителите не искат "бисквитки" да бъдат съхранявани на техния компютър, те биват помолени да деактивират опцията в системните настройки на браузъра си. Съхранените "бисквитки" могат да бъдат изтрити в системните настройки на браузъра. Изключването на "бисквитките" може да доведе до функционални ограничения на това онлайн предложение.

Общо възражение за използването на "бисквитки", използвани за онлайн маркетингови цели, може да бъде намерено и заявено при множество различни услуги, особено в случая на проследяване - Tracking, чрез уебсайта в САЩ http://www.aboutads.info/choices/ или в сайта на ЕС http://www.youronlinechoices.com/ . Освен това, съхранението на "бисквитките" може да бъде прекратено чрез изключването им в настройките на браузъра. Моля обърнете внимание, че тогава не всички функции на това онлайн предлагане ще могат да бъдат използвани.

Google Analytics с разширението "anonymize IP"

Този сайт използва Google Analytics за уеб анализ. Това в услуга, предлагана от Google Inc. ("Google") Google Analytics използва "бисквитки". Информацията, генерирана от "бисквитките" за използването на този сайт (включително Вашия IP адрес) се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google спазва политиката за поверителност на споразумението „US-Safe-Harbor“ и е регистриран в програмата „Safe Harbor“ на Министерството на търговията на САЩ. Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, да съставя доклади за активността на уебсайта за нас и за предоставянето на други услуги, свързани с уеб сайтове и интернет. Също така, използваме псевдонимно определяне, за да можем да следим  Вашето ползване и на различни устройства. И тук, обаче, не се изпраща никаква персонална информация на Google.

Google може, също така, да предава тази информация на трети лица, когато се изисква от закона, или където трети страни обработват тези данни от името на Google. Google няма да свързва IP адреса Ви с други данни, притежавани от Google. Вие може да попречите на използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на Вашия браузър, обаче, ние ще отбележим, че в този случай може да не сте в състояние да използвате всички функции на този сайт.

Ако не желаете да се предава информация за посещението Ви към Google Analytics, имате възможност да инсталирате „Deaktivierungs-Add-On“за браузъра си. Освен това направихме настройки, спорд които Google Analytics изтрива последната част от IP-адресите на посетителите на нашия уебсайт. Така ние не разполагаме с данни, които ни позволяват да направим заключения за Вашата личност.

Събирането на данни и съхранение чрез Google Analytics можете по всяко време да прекратите за в бъдеще, като изтеглите Browser-Add-on за деактивиране на Google Analytics и инсталирате  на Вашия браузър.

За повече информация, моля посетете http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  или на http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (обща информация за Google Analytics и поверителност). Обръщаме внимание, че този сайт използва подобрен Google Analytics код "gat._anonymizeIp ()", за да се гарантира анонимно събиране на IP адреси (известен като IP Masking)."

Google ремаркетинг

Този уебсайт използва Google ремаркетинг, рекламна услуга, предоставена от Google Inc. ("Google"). Google и трети страни показват реклами на сайтове в интернет и използват бисквитки за показването на реклами въз основа на предишни посещения на нашия сайт. Google няма да свързва IP-адресът Ви с други данни на Google, без Вашето изрично съгласие. Можете да деактивирате използването на бисквитки от Google, като изберете подходящите настройки в браузъра Ви, като посетите https://www.google.de/policies/technologies/ads/ и кликнете върху бутона „opt-out“. Освен това, можете да изключите използването на бисквитки от трети страни, като посетите страницата за деактивиране http://www.networkadvertising.org/choices/. За повече информация относно условията на Google, посетете www.google.com/intl/de/privacy.

В този сайт е интегриран един пиксел на Facebook Ireland limited (Website-Custom-Audience-Pixel). Чрез този пиксел се събират псевдонимно информации за използването на този сайт (например информация за гледани продукти). Събраната информация може да се използва, за да се рекламират индивидуализирано, например на вашия Facebook профил, предпочитани продуктови категории и продукти.

intelliAD

Този уеб сайт използва уеб услугата за анализ с Bid-мениджмънт на intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Мюнхен. Анонимни данни за използването се записват и агрегират, за да се проектира и оптимизира този уеб сайт, както и се създават потребителски профили от тези данни с помощта на псевдоними. При използване на intelliAd-проследяване има локално съхраняване на "бисквитки". Анонимизираните данни и профили могат да се използват от оператора на уебсайта, както и от други клиенти на intelliAd, за идентифициране на интересите на потребителите без никакви изводи, сочещи към Вашата самоличност като посетител на уебсайта. Имате право да откажете съхранението на данните (анонимизирани) за в бъдеще. За целта използвайте функцията Opt-Out на intelliAd.

Отзиви за продукти и поръчки

След получаване на поръчаните стоки, имате възможност да оцените обработката на поръчката и получения продукт. За целта ние работим заедно с компанията "Verified reviews" (група "Net Reviews").

Участието в оценяването е доброволно и ще бъде публикувано на нашия сайт, но само със собственото Ви име и първата буква от фамилното Ви име. В тези случаи количеството представени данни е ограничено до необходимия минимум.

Повече информация за компанията ще намерите тук: https://www.echte-bewertungen.com/index.php?page=mod_accueil

Webgains

Ние работим заедно с Webgains. Те използват така наречените Tracking-Cookies - бисквитки за проследяване, за да предоставят на нашите партньори данни за провизиране на поръчка. Данните не включват персонализирани данни, само информация за поръчката и нейните продукти.

Можете да намерите повече информация тук:

Съгласие за обработка на данни във връзка с кандидатурата Ви за работа в niceshops GmbH

1. Съгласие

Като кандидатствате за работа или се регистрирате в niceshops GmbH, Вие ни предоставяте Вашите лични данни чрез конкретно кандидатстване за търсене на работа. Вашите данни се съхраняват и обработват в системите на нашия софтуерен партньор BambooHR.

2. Поверителност и конфиденциалност

Защитата е важна за нас. Niceshops GmbH предприе необходимите организационни и технически мерки, за да осигури поверителността на Вашите кандидатури.

3. Използване на Вашата лична информация

По време на процеса на кандидатстване в базата данни на кандидата се съхраняват обичайните данни за кореспонденция, като пощенски адрес, адрес на електронна поща и телефонни номера, в допълнение към поздрава, фамилното име и собствено име. Освен това се съхраняват и обработват документите за кандидатстване, като мотивационно писмо, автобиография, сертификати за професионално обучение и др.

Тези данни се съхраняват, оценяват, обработват или препращат само вътрешно като част от кандидатурата Ви. Те са достъпни само за служителите в отдела за човешки ресурси на niceshops GmbH и лицата, отговарящи за подбора на кандидатите. Вашите данни в никакъв случай няма да бъдат препратени до фирми или лица извън niceshops GmbH или да бъдат използвани за други цели.

4. Право на информация

При поискване с удоволствие ще Ви предоставим информация за данните, които сме съхранили. Моля, свържете се с нашия отдел "Човешки ресурси" (jobs@niceshops.com).

5. Съхранение и заличаване на данните

Вашите данни ще се съхраняват по време на процеса на кандидатстване, при постъпване на работа и за срока на съответния законоустановен период на съхранение. Ако започнете работа в niceshops GmbH, Вашите лични данни или извлечения от тях ще бъдат добавени към Вашето лично досие.

Ако сте кандидатствали, но не можем да Ви предложим подходящата позиция към момента, ние си запазваме правото да съхраняваме молбата Ви. В този случай ще получите съобщение за Ваша информация. Ако не сте съгласни с това или вече не сте заинтересовани, можете по всяко време да пожелаете заличаване на данните си чрез отдел "Човешки ресурси".

Контакт

При въпроси относно събирането, обработката или използването на Вашата лична информация, корекция, блокиране или заличаване на данни, както и отменяне на дадено съгласие, моля, свържете се директно с: privacy@niceshops.com

Уеб банери

Ние използваме събраните данни по време на посещението Ви също, и за да Ви показваме банер-реклами. Това са рекламни обяви, които пускаме към сайтове на трети страни.

Вие виждате на банерите предимно продукти, които вече сте гледали на нашиия сайт или продукти, които са подобни на разгледаните продукти (ретаргетинг ). Тук ние работим само с псевдонимни данни. Вашето име или имейл адрес не се съхраняват в бисквитките.

Нашите партньори:
Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Париж, Франция.
Criteo създава уникален код ("хеш"), когато се регистрирате на нашия сайт от адреса на електронната поща, с цел да се идентифицира потребител на различните устройства. Информация за техните права за поверителност може да видите тук: http://www.criteo.com/de/privacy/full-privacy-text/. Освен това, на този линк можете да получите информация за деактивиране на тази услуга.

Използване на YouTube Plugins

В нашия уебсайт са вградени видеа на портала YouTube, компания на Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). При възпроизвеждане на видео се установява връзка към сървърите на YouTube или Google. Така се предава на тези сървъри, кои нашите сайтове сте посетили. Аки сте влезли в системата с профил в YouTube, YouTube свързва тази информация с личния Ви профил. За целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данни от Google и YouTube, както и Вашите права и начини за защита на личната Ви информация, молим да разгледате правилата за поверителност на Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Ако не искате Google или YouTube да свързва събраната от нашия сайт информация директно с  Вашия профил на друга услуга на Google, можете да спрете напълно зареждането на приставки на Google с добавки Add-Ons за браузъра Ви, например с Skript-блокер „NoScript“ (http://noscript.net/).

Webtracking-Tools

В рамките на пренасочване и рекламни банери ние използваме услугите на трети страни. Това обикновено става с използването на т.нар. Cookies или пиксел. Рекламните оферти стават по този начин по-полезни и интересни за Вас.

Използване на Facebook Social Plugins

Този уебсайт използва така наречените социални приставки ("Plugins") на социалната мрежа Facebook, която се управлява от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Приставките са обозначени с Facebook-лого или добавката "социален плъгин от Facebook" или "Facebook Social Plugin". Общ преглед на Facebook приставките и тяхните видове ще намерите тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Когато посетите страницата на нашия уебсайт, който съдържа социална приставка, Вашият браузър установява директна връзка към сървърите на Facebook. Съдържанието на приставката се придава от Facebook директно на Вашия браузър и се интегрира от него в сайта.

Чрез интегрирането на приставки Facebook получава информация, че Вашия браузър е посетил съответната страница на нашия сайт, дори и да не разполагате с Facebook-профил или в момента не сте влезли във Facebook. Тази информация (включително и вашия IP адрес) се предава от браузъра Ви директно към сървър на Facebook в САЩ и се съхранява там.

Ако сте влезли във Facebook, Facebook може да свърже посещението на нашия сайт директно с профила Ви във Facebook. Ако действате с приставки, например "Like" бутона или бутона за добавяне на коментар, съответната информация се предава директно към Facebook-сървъра и се съхраняват там. Информацията също се публикува във Facebook и се показват на твоите Facebook-приятели.

Facebook може да използва тази информация за целите на рекламата, изследване на пазара и за персонализиране на дизайна на Facebook-страници. За тази цел Facebook създава профили за ползване, интереси и взаимоотношения, например, за оценяване на използването на нашия сайт във връзка с показването на Facebook реклами, за да информира останалите потребители на Facebook за дейността Ви на нашия сайт и за осигуряване на други услуги свързани с Facebook.

Ако не искате Facebook да събира информация за профила чрез нашия сайт, за трябва да отпишете от профила си във Фейсбук, преди да посетите нашия сайт.

Целта и обхвата на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данни от Facebook, както и Вашите права и начини за защита на личната Ви информация, моля, разгледайте правилата за поверителност на Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Сигурност на данните

Вашите данни за плащане в процеса на поръчка се предават криптирани по интернет. Ние защитаваме нашия уебсайт и други системи чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, изменение и разпространение на Вашите данни от неупълномощени лица. Трябва да се отнасяте винаги поверително към Вашите данни за достъп, както и да затваряте прозореца на браузъра, когато сте приключили Вашата комуникация с нас, особено ако споделяте компютъра си с други хора.

Ние съхраняваме текста на договора и Ви изпращаме данните за поръчка и общите ни условия по имейл. Нашите общи условия можете по всяко време да прочетете и тук. Винаги можете да видите последните си поръчки в нашето меню Вход за клиенти.