Ние и нашата околна среда

"Устойчивото развитие е развитие, което отговаря на нуждите на сегашното поколение без да се нарушава възможността на бъдещите поколения да задоволяват своите собствени нужди и да избират начина си на живот."

(Конференция на ООН за околната среда и развитието в Рио де Жанейро, 1992 г.)

Устойчивото развитие и опазването на околната среда са като централен стълб във философията на цялата ни група.

Дори при приспособяването на нашата офис сграда е помислено за запазването на околната среда. Прозорците от матирано стъкло бяха заменени с такива от прозрачно, за да се пести енергия за осветление. Подобрена бе топлинната изолация в склада - това спестява не само много енергия, но също и разходи. Охлаждащите уреди са закупени с най-висок клас на енергийна ефективност, а и при набавянето на хардуера обръщаме по-малко внимание на мощността, а по-скоро на икономията на енергопотреблението.

Важно за нас е, опазването на околната среда да е приоритет за всеки наш служител. Така че се следи, всички устройства да са изключени след работно време. За нас е също от голямо значение и разделното изхвърляне на отпадъци.

Също и при изпращането на нашите пакети, ние обръщаме внимание на рециклирането. Поради тази причина, през последните няколко месеца ние сме сменили материала за пълнеж на нашите пакети, там, където това е възможно, с компостируеми материали. 95 % от нашите пакети вече имат биоразградими органични чипове като материал за пълнеж.

Така че е още по-разбираемо, че ние следим за рециклируемост, методи на производство и философия също така и при нашите доставчици и можем да гарантираме най-добрите продукти и най-добрите производствени стандартни за вас.

Съмнителни продукти се изтеглят от нашия сортимен или, разбира се, не се включват изобщо.