Витамин D

Витамин D3 (холекалциферол), Витамин D2 (ергокалциферол)

  • допринася за нормален прием/усвояване на калций и фосфор
  • допринася за нормални нива на калций в кръвта
  • допринася за поддържане на нормални кости
  • допринася за поддържане на нормална мускулна функция
  • допринася за поддържане на нормални зъби
  • допринася за нормалната функция на имунната система
  • има функция в клетъчното делене

Продукти с Витамин D