Хром

Хром, Хром (III) хлорид

Допринася за поддържането на нормални нива на кръвната захар.