Dr. Ewald Töth® Светлинно-квантови натурални продукти

Алкални продукти, базирани на холистични основни изследвания

Продукти за изживяно осъзнаване

Уникалната холистична философия на д-р мед. Евалд Тьот е като пътуване към физическото, умственото и духовното благосъстояние на човека. Сложните процеси в човешкото тяло са свързани помежду си.

Д-р мед. Евалд Тьот вижда себе си като спътник на хората, който помага и направлява индивидуалното пътуване към тяхното благополучие.

С алкалните продукти на Dr. Ewald Töth® получавате знания и опит в областта на традиционната и класическата европейска медицина.

Пазаруване по категория:

Dr. Ewald Töth®: 33 продукта

Филтри

Всички цени са с ДДС.

Dr. med. Ewald Töth - Живот за благополучието на хората

Д-р Евалд Тьот смята за задачата на живота си да води и напътства хората по пътя им към физическото, умственото и духовното благосъстояние. Рано в живота си се е научил дори при неблагоприятни обстоятелства да държи на онези неща, които са важни за него, дори при неблагоприятни обстоятелства. Така той развива още в младежките си години желанието да помага на хората, което го води и до медицината.

Д-р мед. Евалд Тьот се обучава като лечебен масажист преди следването си по медицина. Дейността в тази професия, която практикува в спа-център в Баден, му дава възможност интензивно да опознава човешкото тяло и да почувства последиците от заболявания и енергийни блокажи в тялото. По-късно разширява опита си в акупунктурата и акупресурата и осъзнава все повече и повече голямото влияние на психиката върху човешкото тяло.

За да разбере по-добре връзките между душата, психиката, духовността и спиритуалността, д-р мед. Евалд Тьот завършва обучение при д-р Шмидекер, директен ученик на д-р Франц Ксавър Майър, основателят на прочутата терапия F. X. Mayr. Освен това той допълва уменията си с обучение по рефлексология на ходилата, така че в края на следването си по медицина той не само има много практически опит, но и множество допълнителни квалификации.

По време на специализираното си обучение по анестезиология и интензивно лечение, а и след това, успешно е извършвал аналгезия (изключване на болката) с акупунктура по време на хирургични процедури. Първоначално усмиван от колегите, впечатляващите му постижения скоро му донесли голямо професионално признание. Така д-р мед. Евалд Тьот става консултантски лекар в 13 отдела за акупунктурна терапия.

През това време той също придобива опит в областта на психотерапията и хипнозата, така че скоро е бил в състояние да използва хипноза вместо наркоза в медицинските интервенции. По-късно той решава да следва пътя на общопрактикуващ лекар и отваря собствената си практика. В нея тойима възможност да бъде активен в холистичната медицина и да предложи на пациентите си цялостен медицински подход.

Днес д-р мед. Евалд Тьот е холистичен лекар, който не само предлага класическа медицина и натуропатично лечение, но включва и регулаторната медицина, психотерапията, психотерапия, емоционалността, духовността и спиритуалността в оздравителния процес на хората. Той вижда себе си като спътник на хората в процеса на тяхното възстановяване.

Разбира се, и продуктите на Dr. Ewald Töth отговарят напълно на тази уникална философия, която приема човека като цяло, както физическо, така и духовно същество.

Четирите стълба на благосъстоянието

Холистичният подход на Dr. med. Ewald Töth, в допълнение към основата на класическата медицина, се базира на четири стълба, които се допълват взаимно и осигуряват пълен достъп до човешкото същество и неговото благополучие.

 • Натуропатия: За д-р мед. Евалд Тьот е от съществено значение да даде на хората достъп до техните сили за самолечение и да интегрира природата в терапевтичните концепции. Това е и основата на неговата холистична медицинска практика, изследване и преподаване.
 • Осъзнаване: Здравият социален живот изисква внимание и осъзнаване. Осъзнаването и разпознаването и признаването на взаимоотношенията в околната среда са от съществено значение.
 • Емоционален мениджмънт: Д-р мед. Тьот застъпва тезата, че енергията на онези емоции, които не са преживени или са потиснати, се блокира в органите и в крайна сметка предизвиква нежелани биохимични процеси, които на свой ред водят до органични проблеми и болести. С неговата концепция за емоционално управление той комуникира ефективни инструменти за успешно управление на енергията.
 • Квантово-медицински изследвания: Тази нова медицинска наука съчетава физиката с медицината, така че сложните и взаимосвързани процеси и функции в човешкото тяло могат да бъдат по-добре разбрани и след това да бъдат лекувани холистично.

Седемте физиологични основи на живота

Без тези седем основи не може да възникне, да се развие или пребъде живота. Те образуват чувствителна и взаимосвързана симбиоза. Функционирането на единството не само поставя основата за човешкия живот, но и на човешкото благополучие.

 • Светлина - енергийната същност на живота
 • Вода - живия еликсир на живота от основно значение
 • Соли - жизненоважни елементи
 • Минерали - незаменимите помощници
 • Микроорганизми - базата на средата
 • Метаболизъм - производство и трансформация на енергия
 • Нерви - координация и управление

Киселинно-алкалното разбиране

Думата биотоп описва биологично свързана единица. В този смисъл човек може да се разглежда и като биотоп. В този човешки биотоп рН-то играе решаваща роля във функциите на човешкия организъм. Балансът на киселини и основи - рН 7-8, е основата за всички процеси в организма.

Светлинно-квантовият принцип

Слънцето е център на нашата планетарна система и основно условие за живот на нашата планета. То оказва значително влияние върху живота ни и запазва всички важни жизнени и екологични процеси.