Sport LAVITДезинфекциращ спрей за ръце

За дезинфекция на дланите

 • Лесно приложение
 • Практичен за изпът
 • € 5,49 (€ 36,60 / 100 мл)

вкл. 20% ДДС. плюс доставка

Изпращане след 3-5 дни

Съдържание: 15 мл

Добави към списъка с желани продукти

Арт.-№: EM-500113, Съдържание: 15 мл

Предимства на VitalAbo Онлайн магазин БългарияПредимства на VitalAbo Онлайн магазин България

 • Безплатна доставка в България над € 50,00
 • Доставка чрез UPS Standard, DHL Express или UPS Express
 • Безплатно връщане
 • Сигурно плащане чрез Кредитна карта (VISA, Mastercard, American Express, Diners Club), Paypal или Предварително заплащане

Сигурно плащане чрез Кредитна карта (VISA, Mastercard, American Express, Diners Club), Paypal или Предварително заплащане

 • Лесно приложение
 • Практичен за изпът

Описание

Дезинфекциращият спрей за ръце на Sport Lavit е предназначен да премахне бактериите и вирусите по ръцете с лесно изпомпване. Удобната му форма го прави практичен за използване в движение.

Начин на употреба:
Нанесете по дланите и разтрийте.

Производител: Sport LAVIT
Форма на прием: Течност, Лична грижа & Козметика

Съставки (INCI)

 • Propan-2-OL

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Внимание

Препоръки за безопасност:

 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P260 - Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за опасни отпадъци.
 • P301+P312 - При поглъщане: При неразположение се обадете в център по токсикология/на лекар.

Предупреждения за опасност:

 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж.
 • Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.

Продуктови ревюта