“Нека нашата храна бъде нашето лекарство,
а нашето лекарство да е нашата храна!”

Хипократ